Yapısal Sorunlarımızı Yüzeysel Müdahalelerle Çözemeyiz!

Yapısal Sorunlarımızı Yüzeysel Müdahalelerle Çözemeyiz!

03 Ekim 2019

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zamanda duyurduğu “Yeşildere Cephe Boyama Projesi”nden basın yolu ile haberdar olmuş bulunmaktayız.

Yeşildere ve benzeri bir çok alanda kent nüfusunun önemli bir kısmı, deprem ve sel gibi afetlerde yüksek risk taşıyan, sağlıklı yaşam koşullarından uzak, kentsel donatılardan çok sınırlı miktarda yararlanabilen binalarda, mahallelerde yaşamaktadır. Ayrıca bu mahallelerdeki bir çok yapı imar mevzuatına uymamakta, hayati tehlikenin yanı sıra hukuki sorunlar da içermektedir.

Bu dönem, belediye hizmetlerini “arka sıradakilere” daha güçlü bir şekilde ulaştırma söylemiyle göreve gelen belediye yönetiminin bu alanlardaki sorunları gündeme getirmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak yukarıda sayılan sorunlar dururken yapıların cephelerinin “güzelleştirilmesinin” çözüm olarak sunulması öncelikler sıralamasında ciddi bir hata yapıldığını düşündürmektedir.

Dahası, bu uygulamanın görünüşe dair etkileri tartışmalı olmakla birlikte asıl yapısal ve hayati sorunları gizleyeceği endişesini taşımaktayız.

Ayrıca, projenin açıklamasında yer alan ve “bölgeyle ilgili olumsuz algıyı değiştirmek” olarak sunulan, bir dokuyu orada yaşayanların değil dışardan gözlemleyenlerin beklentilerine göre biçimlendirme anlamına gelecek bir bakış açısının doğru olmadığını düşünmekteyiz.

Bu ve benzeri alanlardaki sorunlara yaklaşırken kısa vadeli adımlar uzun vadeli kararlar çerçevesinde atılmalıdır. Bu bağlamda, önerilen yüzey onarımı ve boyama projesinin kendi başına bir çözüm olarak değil, gerek yerleşim, gerekse tekil bina ölçeğinde kentsel sağlıklaştırmanın teknik bir alt kalemi olarak değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.

Yapılması gereken, bu alanlarda yaşayanların bulundukları yer ile mevcut sosyoekonomik bağlarını gözeten, onları nitelikli yaşam çevrelerine kavuşturacak sağlıklaştırma veya dönüşüm projeleri geliştirmek ve bu projeler için kaynak yaratmaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMBO Mimarlar Odası İzmir Şubesi