Mimarlar Odası İzmir Şubesi Kütüphane
Kitap Adı
Raf
Yazar
Yıl
...ve mimarlık 19-21 Mayıs 2005 Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi (17.: 2005: Bursa) k.1 Editör Murat Taş 2007
...ve mimarlık: bildiri özetleri 19-21 Mayıs 2005 Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi (17.: 2005: Bursa) k.1 Editör Murat Taş 2005
"5000 yıllık kültür vadisi Konya-Sille" : 27 ve forumu 5000 Yıllık Kültür Vadisi Konya-Sille (1999:Konya) k.1 Mimarlar Odası Genel Merkezi, Mimarlar Odası Konya Þubesi ; [yayına hazırlayan Bayar Çimen, H. Nilgün Kara Babacan] 1999
"Beyaza düşen gölge" : 27 ve forumu (1999 : Pamukkale, Türkiye) Beyaza Düşen Gölge (Pamukkale: 1999) k.1 Mimarlar Odası Genel Merkezi, Mimarlar Odası Denizli Þubesi ; [yayına hazırlayan Bayar Çimen, H. Nilgün Kara Babacan] 1999
"Beyaza düşen gölge" : 27 ve forumu (1999 : Pamukkale, Türkiye) Beyaza Düşen Gölge (Pamukkale: 1999) k.2 Mimarlar Odası Genel Merkezi, Mimarlar Odası Denizli Þubesi ; [yayına hazırlayan Bayar Çimen, H. Nilgün Kara Babacan] 1999
"Büyük Depremin 2. Yılında Durum Değerlendirmesi", 18 Ağustos 2001-Istanbul : 27-forum Büyük Depremin 2. Yılında Durum Değerlendirmesi (2001 : Istanbul) k.1 [düz.] TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi , Mimarlar Odası Istanbul Büyükkent Þubesi 2002
"Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi" : sempozyum, 15-16 Þubat 2002 Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi (2002 : Istanbul) k.1 [düz.] Mimarlar Odası Istanbul Büyükkent Þubesi Afet komitesi ; yayına hazırlayanlar Yıldız Uysal, Fehiman Yurttaş, Rabia Adalı. 2003
"Deprem Güvenli Konut" Sempozyumu Deprem Güvenli Konut Sempozyumu (1999: Ankara) k.1 der. Teoman Aktüre] 1999
"Güneydoğu kültür gezisi raporu ve Diyarbakır-Þanlıurfa" 27 ve forumları sonuç bildirgeleri, 18-26 Eylül 1999 k.1 Mimarlar Odası Genel Merkezi, Mimarlar Odası Diyarbakır Þubesi, Mimarlar Odası Gaziantep Þubesi, Mimarlar Odası Þanlıurfa Temsilciliği. 2000
"Herkes için ulaşılabilirlik" : seminer notları k.1 Yayına haz. Omurilik Felçlileri Derneği 2001
"Izmir'in 5000 yıllık kentleşme süreci" ; "Barış Yolunda Türkiye ve Yunanistan", [27] Izmir'in 5000 Yıllık Kentleşme Süreci (2000 : Izmir) k.1 [düz.] Ümit Yayıncılık, Ege-Koop
"Kentlerin Depreme Hazırlanması ve Istanbul Gerçeği" : Sempozyum, 8-9 Þubat 2002 Kentlerin Depreme Hazırlanması ve Istanbul Gerçeği (Istanbul: 2002) k.1 düz. TMMOB Mimarlar Odası Istanbul Büyükkent Þubesi Afet Komitesi ; yayına haz. Yıldız Uysal, Fehiman Yurttaş, Rabia Adalı 2003
"Kültür Varlığımızın Korunması ve Gençlik" : [kompozisyon 33sı] k.1 Izmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1986
"Kültür Varlığımızın Korunması ve Gençlik" : [kompozisyon 33sı] "Kültür Varlığımızın Korunması ve Gençlik" (1986 : Izmir) k.2 Izmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1986
“...nazaran” k.1 Emre Arolat Architects EAA 2006
“1.Ulusal Mimarlık Akımı”nın büyük ustası mimar Vedat Tek’e saygı k.1 Hazırlayan: Erhan Işözen 2000
“2B” sorunu gerçekler ve öneriler k.1 2006
“Çocuk ve sokak” resim 33sı kataloğu : 2010 - 2011 k.1 2011]
“Damladan okyanusa”. 8 Nisan 2014-18 Nisan 2014 k.1 Sever, Fahri M. 2014]
“Endüstride yangın ve güvenlik önlemleri” teknik okulu k.1 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Þubesi 1996