Mimarlık Mesleğinin İtibarını Zedelemeye Çalışanlar, Karşısında Mimarlar Odası Örgütlülüğünü Bulacaktır!...

Mimarlık Mesleğinin İtibarını Zedelemeye Çalışanlar, Karşısında Mimarlar Odası Örgütlülüğünü Bulacaktır!...

11 Nisan 2020

İçinde bulunduğumuz yüzyılda ve pandemik hastalıklara karşı mücadele ettiğimiz olağanüstü günlerde insanlığın ilerlemesi için bilimsel yöntemlerin ne kadar önemli olduğu, halk sağlığı ile kentleşme ve mimarlığın bir bütün içerisinde ele alınarak doğayla uyumlu bir yaşamın zorunluluk olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ancak yapı üretim sürecinin en asli unsuru olan mimarlık ve mühendislik disiplinlerinin öneri ve uyarılarının dikkate alınmadığını, üstüne birde, meslek itibarını zedeleyen adımlar atıldığını üzülerek takip ediyoruz. Ücretli çalışan mimar ve mühendislerin iş ilanlarında; meslek itibarımızı zedeleyen ve cinsiyetçi yaklaşımların olduğu görülmektedir. Bu konuda üst örgütümüz TMMOB tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuş olmasına rağmen ilanlar devam etmektedir. 

Bu kapsamda 11 Nisan 2020 itibari ile yine benzer bir iş ilanında Keleşoğlu Holding tarafından yeni mezun “makam şoförü” arandığı ve başvuru koşulları arasında mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümü mezunu olması, esnek çalışması gibi koşulların kariyer.net adresinde yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu süreçten sonra, şubelerimiz tarafından sosyal medya hesaplarında ilanı protesto eden paylaşımların gündeme getirilmesi, üst örgütlerimizin açıklama yapması ile kariyer.net @kariyernet twitter hesabından açıklama yapmak durumunda kalmış ve mimarlar ve mühendislerden özür dilemiştir. Mimarlar Odası örgütleri olarak, ücretli çalışan mimarlarımızın iş arama sürecinde sıkça karşı karşıya kaldığı bu gibi durumlarda, hiçbir kurum ve kuruluşun haddini aşarak meslek alanımıza yönelik bilgisizliğiyle, meslek itibarını zedelemesine, meslektaşlarımızı ucuz iş gücü ve esnek çalışma ile katmerlenmiş emek sömürüsü ile karşı karşıya getirmesine izin vermeyeceğiz. Sürecin yakından takipçisi olacağız. Ücretli çalışan meslektaşlarımızı ve yeni mezun genç mimarları, birlikte mücadele etmek için Mimarlar Odası örgütlülüklerinde yerlerini almaya davet ederken, meslek onurunu ayaklar altına almaya çalışan sermaye gruplarını, ilgili kurumların iş ilanlarındaki koşullarını yakından takip edeceğimizi ve hiçbir koşul altında meslek onurumuzun zedelenmesine asla izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Mimarlık Mesleğinin İtibarını Zedelemeye Çalışanlar, Karşısında Mimarlar Odası Örgütlülüğünü Bulacaktır. 

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Çanakkale Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Elazığ Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Giresun Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi , TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Konya Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Malatya Şubesi TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ordu Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Trabzon Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi