Kıyı Tasarımı Projesi

Kıyı Tasarımı Projesi

18 Nisan 2014

Kıyı tasarımı projesinde tasarım aşamasında sınırlı bilgilendirmelerle yaptığımız eleştirilerin uygulama sürecinde doğrulandığını, sorunların katlanarak arttığını üzülerek görmekteyiz. Mimarı ve diğer tasarım alanlarındaki birçok saygın ismi bir araya getirerek oluşturulan yaratıcı potansiyelin kent geneliyle kıyaslandığında ortalamanın çok üstünde mekan kalitesine sahip sahil bandına kanalize edilmesini ilk gün olduğu gibi bugün de kaçırılan bir fırsat olarak görmekteyiz. Bu geri dönülemez genel strateji hatasının üstüne üretilen tasarımların ciddi ihale tutarlarıyla müteahhit insafına bırakılarak uygulanması, ortaya çıkmaya başlayan işin niteliği sadece mimarlık ortamının aktörleri değil tüm kentliler tarafından kaygıyla takip edilmektedir. özellikle birçok kentli Pasaport bölgesinde eski kaldırımların, bisiklet yolunun ve parkların eskisinden hemen hemen hiç farkı olmaksızın (hatta işçilik kalitesi ve yeşil alan açısından daha da gerileyerek) milyonlarca liraya kazılıp tekrar yapılmasını anlamlandırmakta güçlük çekmektedir.

Mimarlar Odası olarak kentin kaynaklarının bu biçimde harcanmasını kabul edilemez bulmakta ve eğer uygulamalar bu şekilde devam edecekse derhal durdurulmasını tavsiye etmekteyiz.

En baştan beri dile getirdiğimiz gibi, kentin acilen tasarıma, yaratıcılığa, mekansal iyileşmeye gereksinim duyan bir çok alanı dururken Kordon'da, Pasaport'ta, Karşıyaka'daki boz-yaplar artık iyi niyetle değil, beceriksizliğin ve kent kaynaklarının yanlış kullanılmasına örnek olarak anılacak bir yöne doğru çevrilmektedir.

Sürecin her aşamasında olduğu gibi uygulamaların başladığı bu günlerde de yetkilileri ellerindeki kaynakları kentin tasarıma, mimarlığa, nitelikli kentsel mekanlara şiddetle ihtiyaç duyan bölgelere yönlendirmesini tekrar tavsiye ediyoruz.

Saygılarımızla,

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu