İzmir Kordonboyunun 10 Metre Yükselmesi Hakkında Basın Açıklaması

İzmir Kordonboyunun 10 Metre Yükselmesi Hakkında Basın Açıklaması

20 Ocak 2015

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13.03.2015 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe konan “Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında sadece kat adeti belirlenmiş imar adalarında, planlarda yeni bir düzenlemeye gerek kalmaksızın yürürlükteki imar yönetmeliklerinin tariflediği yüksekliklerin uygulanmasına” kararı kentimizi güneşsiz, ışıksız, hava almayan kalitesiz mekanlara mahkum edecek.

Yayımlanan Meclis kararıyla kat yükseklikleri, konut yapılarında 2.60m.’den 3.5m.’ye, ofis ve turizm yapılarında 3m.’den 3.80m.’ye çıkarılıyor.

Bu değişikliğin kentin yapılaşması tamamlanmış bölgelerinde kapsamlı imar planı revizyonları yapılmadan uygulanması halinde kentler yaşanamaz hale gelecek.

Caddeler ışıksız, havasız insanı ezen boşluklara, sokaklar karanlık daha boğucu mekanlara dönüşecek.

Kordon ve Körfez kıyılarında kentlilerin “Çin Seddi” benzetmesiyle tanımladığı mevcut 24.80m. olan yapı yüksekliği bu yönetmelikle 10m. artırılarak 35m.’ye çıkarılıyor. Yapı yükseklikleri Karşıyaka, Güzelyalı kıyılarında 8 katlı yapılar olan bölgelerde ve ana caddelerde 10m., 5 katlı bina bulunan sokaklarda ise 5m. artırılmaktadır. Bu plansız ve plana aykırı gelişme kentin tamamen iflası olacaktır.

İmar Kanunu eki yönetmeliklerde yapı yüksekliklerinin yol genişlikleri ile doğrudan bir ilişkisi vardır. Cadde, sokak vb. yol genişliklerini “Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğine” uygun olarak artırmadan yapı yüksekliklerinin artırılması, imar planlarının öngördüğü yapı yüksekliklerinin yönetmelikle değiştirilmesi, İmar Kanunu’na, açıkça aykırıdır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı uyarıyoruz. Bu meclis kararı, yapılaşmış bölgelerde ilgili mevzuata uygun imar planı değişiklik ve revizyonları yapılmadan her yapı özelinde uygulanırsa İzmir yaşanamaz hale gelecektir.

Kentsel dönüşüm vb. gerekçesi ne olursa olsun, bu yönetmelik yürürlükte bulunan imar planlarına göre yapılaşmış yerlerde İmar Planı revizyonları yapılmadan, tek tek yapılara uygulanmamalıdır.

İzmir kenti için tarihi bir uyarıdır.

Hasan Topal

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı