5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

05 Aralık 2018

Değerli Meslektaşlarımız, 

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak, kadının toplum içinde tüm alanlarda eşit haklarla varlığının, uygarlığın en temel niteliği olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, coğrafyamızda kadına yönelen her türlü haksızlık ve olumsuzluğa karşı tavrımızı vurgular nitelikte; kadın meslektaşlarımızın meslek ortamımızdaki yerini önemsiyor ve çalışmalarımızı bu anlayışla yönlendiriyoruz. Şube Yönetimimizin bu alandaki faaliyetleri daha etkin yürütebilmek amacı ile yeni bir Kadın Komisyonu kurma kararı aldığını da bilgi olarak paylaşmak isteriz. Son dönemde artan bir ivme ile taciz ve benzeri vakaların öncelikle, belki ilk sırada, kadına yönelik olarak gerçekleştiğine ve ne yazık ki erkek egemen toplum yapımız temelinde bu vakaların üstü örtülmek suretiyle yaşanan mağduriyetlerin şiddetinin arttığına tanık olmaktayız. Adil olanın, iddiaların, tarafların saygınlığı zedelenmeden dile getirilmesi ve öncelikle yargı yoluna başvurulmasının olduğuna inanıyoruz. 

 Bu ilkeler ve bakış açısı ışığında, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme haklarının verilmesinin 84. yıldönümünde tüm kadın meslektaşlarımızı dayanışma ruhuyla selamlıyoruz. 

 TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu