Ulaşım Paneli

Ulaşım Paneli

Bilgi:

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, Aralık 2010
Ebatlar: 16.5x24
ISBN: 978-605-01-0037-2


Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin Uşak'ta 21-22 Kasım 2009 tarihlerinde düzenlediği bölge toplantısının ilk gününde Ulaşım Paneli gerçekleşti. Panel kayıtlarının redaksiyonlarından elde edilen aynı isimli kitabın amacı kentlerin yaşadığı ulaşım problemlerinin irdelenip Uşak özelinde geliştirilen ulaşım ana planına çözüm önerileri geliştirmektir.

Yürütücülüğünü Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Topal'ın üstlendiği panelde Erhan öncü, İsmail Hakkı Acar, Ergun Gedizlioğlu ve N. Mehmet Arslantürk konuşmacı olarak yer aldı. Erhan öncü kentleri ve kent merkezlerini ulaşım hasarlarından korumanın yollarını aktarırken, İsmail Hakkı Acar sunuşunda kentliler ve kent yöneticileri için ulaşım ve trafik vizyonunu irdeledi. Ergun Gedizlioğlu'nun taşıt sayısının artışına göre yapılan ulaşım planlamasının yanlışlığını dile getirdiği ve kentlerin ulaşım problemlerini çözmek için neler yapılması gerektiğine değindiği sunuşunun ardından N. Mehmet Arslantürk Uşak ulaşım planlamasını aktardı.