Kentsel Dönüşüm Toplantıları

Kentsel Dönüşüm Toplantıları

Bilgi:

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, Mart 2005,

Yayına Hazırlayan: Nilüfer Çınarlı
106 s., 16.5x24.0 cm., SB.,

ISBN 975-395-841-2