İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RUHSAT SÜRECİ MÜRACATLARINDA İSTENİLEN BELGELER - KONTROL FORMLARI

Sevgili Üyemiz,

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğindeki mevzuat değişiklikleri ve uygulamalarda yaşanan sıkıntılara ilişkin olarak yürütülen her türlü yapı izinlendirme işlemlerinin hızlandırılması ve tüm ilçelerde ortak uygulamaların yürütülmesinin sağlanması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan komisyon tarafından bir çalışma yapılmıştır. Her türlü izinlendirme işleminde aranacak belgelerin ortaklaştırılmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçe Belediyesi, Meslek Odaları ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği temsilcileri tarafından hazırlanan, yapı denetim mevzuatı kapsamında yürütülen tüm işlemler (Yapı Denetimi Havuz Sistemi, Hakediş, Seviye Tespit Onayı vb.) ile tüm yapı izinlendirilmelerinde (yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı, yenileme ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve yıkım izni vb.) aranacak belgelere ilişkin hazırlanan kontrol formları bu kitapçıkla birlikte kullanımınıza sunulmuştur. 

Kontrol formlarına buradan ve  İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.  

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu