20 Şubat 2024: Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

20 Şubat 2024: Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

TARİH: 20 Şubat 2024

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 20 Şubat 2024 tarih, 32466 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı “MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİNHESABINDA KULLANILACAK 2024 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ” bilginize sunulmuştur.