2021 YILI ÖDENTİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları bedelleri belirlendi.

 • İlk kayıt ödentisi 100,- TL
 • Yıllık üyelik ödentisi 390,- TL
 • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 3.000,- TL
 • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 3.000,- TL
 • Büro Tescil Belgesi ücret 900,- TL
 • Kimlik kartı yenileme ücreti 50,- TL
 • Üye tanıtım belgesi ücreti 50,- TL
 • SM / SMB mühürü ücreti 125,- TL
 • Şantiye Şefliği belgesi ücreti 100,- TL
 • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 100,- TL
 • Mimari Proje Mesleki Denetim Bedeli 300,- TL

Geçmiş yıllara ait üye aidat borçlarının 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca, Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2020 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.