5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri

5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri

TARİH: 04 Ekim 2023

5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri

Bu sene beşincisi düzenlenen Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programı, Mimarlar Odası Denizli ve Muğla Şubeleri ile işbirliği yaparak 21. yüzyılın başından bu yana gerçekleştirilen mimari çalışmaları kapsamlı bir şekilde belgelemeyi, Ege Bölgesi'nin çeşitliliğini yansıtmayı, mimarlık kültürünü zenginleştirmeyi ve geleceğe taşımayı amaçlayan; mimarlık alanında yapılar, projeler, tematik arayışlar, usta mimarlar olmak üzere dört farklı kategoride değerlendirmelerde bulunan programın sergi açılışı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Seçici Kurul Değerlendirme Raporu için tıklayınız.Usta Mimar

Güngör KAFTANCI


"Mimarlık diplomasını aldığı 1953 tarihinden itibaren 70 yıl süreyle, tasarlayarak, uygulayarak, eğitime katılarak emek verdiği meslek hayatı boyunca nitelikten taviz vermeyen; her projesinde, tutkuyla bağlı olduğu Egeli kimliğinin çağdaş mimarlıktaki karşılığını araştırırken, geleneksel referansları incelemeyi öncelik sayan; işverenleriyle kurduğu profesyonel ilişkiyi kadim dostluklara dönüştürmeyi başaran iletişim ustalığını uzun soluklu ortaklıklarına ve ofisinde çalışan genç meslektaşlarına yansıtarak, mimarın meslek yaşantısındaki vazgeçilmez sosyal paylaşım rolünü başarıyla sergileyen; ve çok sayıda yapıyla 'bezeli' nitelikli mimarlık performansı yanı sıra hayatı boyunca meslek örgütlenmesinin, meslektaşlar arası dayanışmanın, genç kuşakların iyi yetişmesinin gerektirdiği sosyal sorumluluk görevlerini üstlenmekten vazgeçmeyen Güngör KAFTANCI Usta Mimar Ödülü’ne oybirliği ile layık görülmüştür."
YAPI KATEGORİSİ


ÖDÜL SAHİBİ

HAVUZ İZMİR

Serdar USLUBAŞ, Merih Feza YILDIRIM


"Basit ve yalın bir mekânsal organizasyon içinde sunduğu kamusal kullanım, atık cam kırıklarından oluşturulmuş cephe öğesinin ışık-gölge etkisi ile yarattığı güçlü estetik deneyimi ve yapısal öğelerin incelmiş detaylarla gerçekleştirilmesi nedeniyle Yapı Ödülü’ne layık görülmüştür."
ÖDÜL SAHİBİ

ZONE TİCARET MERKEZİ

Tolga KEZER


"Ön yapım tekniği ile üretilen yapısal elemanları projeye özgü yaratıcı biçimde kullanan; çevrede yaygın örneği görülen iri kütleli yapılaşmaya, parçalı ünitelerin kompozisyonuyla alternatif oluşturan; zemin kotta mevzuatın sağladığı yapı hakkının önemli bölümünü iç sokaklar ve avlularla oluşturduğu kamusal kullanıma ayırarak, doğal ışık ve havalandırma olanaklarını artıran ve karma işlevli benzer üretim yapılarına ufuk açan bir yorum getirmesi nedeniyle Yapı Ödülü’ne layık görülmüştür."ÖDÜL SAHİBİ

DİDİM AMFİTİYATROSU

Orhan ERSAN, Deniz DOKGÖZ, Ferhat HACIALİBEYOĞLU


“Ege’de antik kentlerin en önemli mekân kurucu öğelerinden olan amfitiyatroları, bulunduğu yerin fiziksel özellikleriyle güçlü ilişkiler kurarak, alanın sosyal yaşantısını zenginleştirecek biçimde yeniden yorumlaması nedeniyle Yapı Ödülü’ne layık görülmüştür.”
ÖDÜL SAHİBİ

İZMİR TARIMI GELİŞTİRME MERKEZİ - SASALI BİOLAB

Mert USLU


“İklim krizi ve beslenme gibi temel sorunların yaşandığı bir çağda bu sorunlar hakkında güçlü bir farkındalık yaratmaya, doğal varlıklara temas ederek kentliyi edilgen ve tüketen konumdan etken ve üretken bir zemine, sanki kırsal bir peyzaj içindeymiş gibi, zarif bir mimari yaklaşımla gerçekleştirmesi nedeniyle Yapı Ödülü’ne layık görülmüştür.”


ÖDÜL SAHİBİ

PAKO SOKAK HAYVANLARI SOSYAL YAŞAM KAMPÜSÜ

Mert USLU


“Yazar Ahmet Ümit “Yazmak empati kurmak değil, öteki olmaktır. Sadece öteki insan değil, öteki canlı, öteki cansız olmayı da becerebilmektir.” der. Bu görüşten hareketle hayvan barınağı projesi ekosistemin tüm canlılar için bir habitat olduğunu kuvvetle hatırlatan ve mimarlığın “öteki canlılar” için nasıl olabileceğine ilişkin bir alternatif sunarken, yaratılan mekanların barınak olmaktan öte nitelikli bir buluşma ve birlikte yaşam ortamı oluşturması nedeniyle Yapı Ödülü’ne layık görülmüştür.”


PROJE KATEGORİSİ


ÖDÜL SAHİBİ

URLA OTOBÜS TERMİNALİ

Mert USLU


“Urla'nın giderek zayıflayan 'yeşil siluet' karakterini bir mimari temaya uyarlayarak, yoğun kullanılan bir kamusal yapının cephesine taşıması, kitle oranlarının bütünlüğü, detaylardaki iklime duyarlı yalın çözümleri ve çevre peyzajı ile güçlendirdiği yeşil alan vurgusundaki başarısı nedeniyle Proje Ödülü’ne layık görülmüştür.”
ÖDÜL SAHİBİ

İZMİR EVKA-3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA İSTASYONU

Sıddık GÜVENDİ, Oya ESKİN GÜVENDİ, Barış DEMİR


“Bornova'da metro aktarma istasyonunun yarattığı kaotik yaya sorununu nitelikli bir yapı içinde çözümlemenin yanı sıra, alanı bir geçiş mekanı değil, nitelikli zaman geçirilecek çok amaçlı bir kamusal mekana dönüştüren esnek ve geçirgen yaklaşımı nedeniyle Proje Ödülü’ne layık görülmüştür.”
ÖDÜL SAHİBİ

BAŞKA BİR TARIM OKULU

Ömer Emre ŞAVURAL, Fatih YAVUZ, C. Ege ÇAKIR, Cemre ÖNERTÜRK


“Seferihisar kırsalında, küçük ölçekli konutlarla çevrili bir alanda, tarımsal içerikli büyük bir eğitim programını, arsa ve iklim koşulları ile uyum içinde parçalı bir mimariyle kurgulayarak, "çağdaş bir köy enstitüsü" oluşturma gayreti nedeniyle Proje Ödülü’ne layık görülmüştür.”
TEMATİK ARAYIŞLAR KATEGORİSİ


ÖDÜL SAHİBİ

KENT FABRİKASI

Ebubekir KABA


“Kente dair fütüristik düşüncelerini analiz ve grafik anlatımlardaki başarısı nedeniyle Tematik Arayış Ödülü’ne layık görülmüştür.”


ÖDÜL SAHİBİ

DAMLACIK: TÜNELİN ÜSTÜNDEKİ MAHALLE

Fulya SELÇUK, Zeynep DÜNDAR


“Kent merkezinin çeperinde olmasına rağmen, merkezle ilişkisi kopan; tünel yapımı ve yıkımlar sonrası çöküntü alanına dönüşen bu kent parçasını “boşluğun yeniden tasarımı” üzerinden kentle bütünleştirerek canlandırması nedeniyle Tematik Arayış Ödülü’ne layık görülmüştür.”