Bilişim ve Teknoloji Komisyonu

Çocuk ve Mimarlık Komisyonu

Deprem ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu

Enerji Etkin Yapılar ve Sürdürülebilir Mimarlık Komisyonu

Eşitlik ve Dayanışma Komisyonu

Kent Çevre ve İmar İzleme Komisyonu

Etkinlik Komisyonu

İletişim ve Medya Komisyonu

Kadın Mimarlar Komisyonu

Kamuda Çalışan Mimarlar Komisyonu

Mesleki Eğitim ve Oryantasyon Komisyonu

Mesleki Etik ve Hukuk Komisyonu

Mimarlık Öğrencileri Komisyonu

Serbest Çalışan Mimarlar Komisyonu

Tarihsel Çevre ve Kent Mirası Komisyonu

Uluslararası Mimarlık Faaliyetleri ve İletişim Komisyonu

Ücretli Çalışan Mimarlar Komisyonu

Yarışmalar Komisyonu

Yasa ve Yönetmelik Komisyonu