MİMARİ PROJE MÜELLİFİ EVRAKLARI

Proje Müellifi Taahhütnamesi için tıklayınız.

Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesi için tıklayınız.

Muvafakatname (Müellif Değişikliği) içintıklayınız.


ŞANTİYE ŞEFİ EVRAKLARI

Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi için tıklayınız.

Şantiye Şefliği Taahhütnamesi için tıklayınız.


FENNİ MESUL EVRAKLARI

Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu Hizmetleri Sözleşmesi için tıklayınız.

Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Taahhütnamesi için tıklayınız.


ULAŞILAMAYAN MİMAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gazete İlan Örneği için tıklayınız.

Taahhütname için tıklayınız.

Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Başvuru Formu (Ücretli Çalışan Mimarlar İçin)

Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Başvuru Formu (Kamu Kurumu Personeli ve Döner Sermaye Mimarları İçin)

Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Başvuru Formu (Mimarın Kendine Özel Proje Çalışması İçin)

3194 Sayılı İmar Kanunu Hükümlerine Göre Yapı Ruhsatı Talebinde İstenilen Belgeler