Ziyaret, 30 Nisan 2024: Konak Belediyesi

Ziyaret, 30 Nisan 2024: Konak Belediyesi

TARİH: 02 Mayıs 2024

Ziyaret


TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyelerimiz Konak Belediye Başkanı, meslektaşımız Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu ziyaret etti. Ziyarette mesleki sorunlara değinilirken, karşılıklı sorunlar ve çözüm önerilerini irdeleyebilmek adına Konak Belediyesi ile başarılı işbirliklerinin gerekliliği görüşüne varıldı. Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya bizleri ağırladıkları için teşekkür ederiz.