Üye Danışma Kurulu

Üye Danışma Kurulu

TARİH: 25 Nisan 2022

Şube çalışmaları ve Merkez Genel Kurulu süreçlerine dair bilgilendirmelerin yapılacağı Üye Danışma Kurulu 27.04.2022 Çarşamba Günü Saat 18:30'da İzmir Mimarlık Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilecektir. 46. Dönemin ilk Üye Danışma Kurulu toplantısında siz değerli üyelerimizi aramızda görmekten onur duyarız.

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi
46. Dönem Yönetim Kurulu

Gündem:

1- 48. Merkez Genel Kurulu Hakkında Bilgilendirme
2- Üye Ekonomik Koşullar ve İstihdam Raporu Sunumu
3- Toplu İş Sözleşmesi Süreci Hakkında Bilgilendirme
4- Mali Durum Hakkında Bilgilendirme
5- 46. Dönem Çalışma Programı Hakkında Bilgilendirme
6- Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgilendirme
7- Komisyon Komite ve Çalışma Gruplarına İlişkin Bilgilendirme
8- Mesleki Denetim Uygulaması Hakkında Bilgilendirme
9- Görüş ve Öneriler