TMMOB MİMARLAR ODASI GENEL KURUL TOPLANTISI

TMMOB MİMARLAR ODASI GENEL KURUL TOPLANTISI

TARİH: 08 Nisan 2022

Mimarlar Odası 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Seçimleri çoğunluklu olarak 24-25-26 Mart 2022 Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri, çoğunluk aranmaksızın 14-15-16-17 Nisan 2022 günleri ANKARA’da aşağıda belirtilen gün ve yerde, belirtilen gündem ile yapılacaktır.

İlgili mevzuat gereği delege listeleri Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca onaylanmış olup; 17-18-19 Mart 2022 Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri Çankaya 1.İlçe Seçim Kurulu, Oda Genel Merkezi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde askıya çıkarılarak ilan edilecektir. Delege listesine itirazı olanların 6235 Sayılı Yasa uyarınca itirazlarını ilan süresi içerisinde ve belgeleri ile birlikte doğrudan “Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı”na yapmaları gerekmektedir.

47.DÖNEM YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL:
GÜN : 14-15-16 Nisan 2022 Perşembe – Cuma – Cumartesi
AÇILIŞ : 14 Nisan 2022 Perşembe, Saat: 13.00
YER : TBB LİTAİ Konukevi Avukat Özdemir Özok Kongre Merkezi
Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak No:3 Balgat – Çankaya / ANKARA

SEÇİMLER:
GÜN : 17 Nisan 2022 Pazar
SÜRE : 09.00 – 17.00 arası
YER : Mimarlar Odası Genel Merkezi
Konur Sokak No.4 Kızılay / ANKARA

GÜNDEM:

1. Yönetim Kurulu Adına Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu

2. Açılış Konuşması

3. Konuk Konuşmaları

4. 2022 yılı Oktay Ekinci Basın Ödülü ve Çevreye Katkı Özel Ödülü verilmesi

5. Genel Kurul Komisyonlarının Seçimi5.1 Bütçe Komisyonu seçimi

   5.2Yönetmelik ve Karar Tasarıları Komisyonu seçimi

   5.3Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu seçimi

6. 47. Dönem Yönetim Kurulu çalışma raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması

7. Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8. Yeni dönem çalışmalarına ilişkin öneriler, yönetmelik ve karar taslaklarının görüşülerek karara bağlanması

9. Erzurum İlinin Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Etkinlik Bölgesine dâhil olması ile ilgili talebin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

10. Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Sakarya Temsilciliğinin Şube olması ile ilgili talebin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

11. Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Batman Temsilciliğinin Şube olması ile ilgili talebin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

12. Genel Kurul bildirisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

13. Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asıl ve yedek üye adayları ile Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu ile Birlik Genel Kurulu asıl ve yedek delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması

14. Seçimler