'Tarihi Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesi ve Korunmasına Yönelik Kılavuz İlkeler: İtalya Deneyimi' E-Seminer

'Tarihi Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesi ve Korunmasına Yönelik Kılavuz İlkeler: İtalya Deneyimi' E-Seminer

TARİH: 05 Temmuz 2024

TMMOB MİMARLAR ODASI SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM MERKEZİ (SMGM)

“TARİHİ YAPILARIN DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK KILAVUZ İLKELER: İTALYA DENEYİMİ” E-SEMİNER


Mimarlar Odası tarafından; afetlere karşı sağlam yapılı çevre üretiminin sağlanması, kültürel, tarihi ve mimari mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması, sağlıklı ve güvenli kentleşme ve yaşam çevrelerinin oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM) tarafından tarihi yapıların depreme karşı güçlendirilmesi ve korunmasına ilişkin E-Seminer düzenlenmektedir.

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı Doç. Dr. Umut ALMAÇ’ın kolaylaştırıcılığında; Cenova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sergio LAGOMARSINO tarafından “Tarihi Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesi ve Korunmasına Yönelik Kılavuz İlkeler İtalya Deneyimi” E-Seminer gerçekleştirilecektir.

10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 19.00’da çevrimiçi olarak düzenlenecek seminere tüm meslektaşlarımızın katılımını dileriz.

TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi


'Tarihi Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesi ve Korunmasına Yönelik Kılavuz İlkeler: İtalya Deneyimi' E-Seminer

Tarih : 10 Temmuz 2024 Çarşamba

Saat : 19.00


ZOOM Toplantı Linki için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 828 0586 3183

Parola: 003396