Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin Ev Sahipliğinde Düzenlenen Dirençli Sürdürülebilir Kent Seminer ve Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin Ev Sahipliğinde Düzenlenen Dirençli Sürdürülebilir Kent Seminer ve Çalıştayı Gerçekleştirildi.

TARİH: 29 Nisan 2023

Dirençli Sürdürülebilir Kent Seminer ve Çalıştayı

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin Ev Sahipliğinde Düzenlenen Dirençli Sürdürülebilir Kent Seminer ve Çalıştayı Gerçekleştirildi.


Bilindiği üzere 6 Şubat depremi sonrası ülkemizde on dört milyon insanımızın yaşadığı on bir şehirde büyük can kayıpları yaşanmış ve depremler sebebi ile çok sayıda bina yıkılmıştır. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya kentlerimizde yıkımın boyutu çok yüksektir.

Yaşanan depremlerden sonra yürütülen süreçte en önemli sorun barınma hakkıdır ancak barınma sorunu çözülürken orta ve uzun vadede yeni sorunlara neden olmayacak, planlama yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Planlanacak yeni kentlerimizin dünyaya örnek olacak şekilde dirençlilik ve sürdürülebilirlik kavramlarını kapsaması en büyük önceliğimiz olmalıdır. Üretilecek tüm mekanlar, bu kavramlar göz önüne alınarak plan denetimi ile yapılmalıdır.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve IISBE (International Initiative for Sustainable Built Environment) ortaklığında 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde “Dirençli-Sürdürülebilir Kent” başlıklı uluslararası bir seminer ve çalıştay düzenlendi.


Dirençli Sürdürülebilir Kent Seminer ve Çalıştayını izlemek için tıklayınız.•26 Nisan 2023 tarihinde Dirençli Kent Planlaması semineri çok değerli ulusal ve uluslararası katılımcılar ile gerçekleştirildi ve öğleden sonra bir çalıştay ile yol haritası ve önemli başlıklar oluşturulmaya çalışıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik Yunus Emre Fidanel (Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı), Yunus Emre Kaçamaz (Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı), Mustafa Özçelik (Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanı), Emre Uras (Mimar - İskenderun Belediyesi)’ın deprem bölgesinden aktarımlarıyla devam etti. Yusuf Ekici (Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi), İzmir’de Yaşanan 30 Ekim İzmir Depreminden bugüne kadar olan süreci anlattı. Prof. Dr. Hüseyin Tarık Şengül (ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı) Deprem Bölgesi Planlaması Üzerine bilgi verdi. Orkut Murat Yılmaz (Yer Çizenler Derneği) Yarının Şehirleri İçin Karar Destek Programı (TCDSE)’nın kullanımına yönelik bir anlatım yaptı. Nils Larsson (Executive director of IISBE) “Framework for Sustainable Resilient Cities” sunumunu gerçekleştirdi.


Dr. Mimar İlker Kahraman, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı

Prof.Dr. Ender Bulgun, İzmir Ekonomi Üniversitesi GSTF Dekanı

Prof. Dr. Murat Aşkar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü

Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası YK başkanı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı


Yunus Emre Fidanel Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı

Deprem Bölgesinden Güncel Durum Malatya


Yunus Emre Kaçamaz – Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı

Deprem Bölgesinden Güncel Durum Kahramanmaraş


Mustafa Özçelik, Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanı

Deprem Bölgesinden Güncel Durum Hatay


Emre Uras, Mimar, İskenderun Belediyesi

Deprem bölgesinden güncel durum İskenderun


Yusuf Ekici, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi

İzmir’de Yaşanan 30 Ekim İzmir Depreminde Güncel Durum

Prof. Dr. Hüseyin Tarık Şengül, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Deprem Bölgesi Planlaması Üzerine


Emin Yahya Menteşe, Orkut Murat Yılmaz, Yer Çizenler Derneği

Yarının Şehirleri İçin Karar Destek Programı (TCDSE)


Nils Larsson, Executive director of İİSBE

Framework for Sustainable Resilient Cities


Sunumların ardından Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve Ar. Gör. Duygu Kahraman’ın Sürdürülebilir, Dirençli Kent Tasarımı Çalıştayı başladı, soru-cevap olarak karşılıklı gerçekleşen çalıştay süreci boyunca katılımcılardan bir anketi cevaplamaları beklendi.

Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Ar. Gör. Duygu Kahraman

Sürdürülebilir, Dirençli Kent Tasarımı Çalıştayı•27 Nisan 2023 tarihinde bizim gibi deprem bölgesinde yer alan Şili’den katılan değerli konuğumuz Cristián Alfredo Wittig Grellv(International Senior Consultant Reconstruction of Ukrainian Cities, International Advisory Board IRS, City of Irpin, Ukraine Director Thought Group Chile)depremin neden olduğu zararın azaltılması ve direncin artırılmasına yönelik bir sunum yaptı. Ardından, ülkemizdeki yönetmelikler ve zeminin önemi konularındaNecati Atıcı (İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi),Prof. Dr. Hasan Sözbilir (DEU, Jeoloji Mühendisliği Bölümü)sunumlarını gerçekleştirdi. Ayrıca, ülkemizde şu anda askıda olan çok katlı ahşap yapılar konusundaki yönetmeliği yazanProf. Dr. Ahmet Türer (ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü)ile İsveç ve İtalya’dan konuklarımızınProf. Dr. Ario Ceccotti (Italya) - Albino Angeli (CEO of XLam Dolomiti) ve Robert Jockwer, Associate Prof. Dr. (Division of Structural Engineering, Chalmers, Sweden)’ın deneyimleri dinlenildi. Banu Dayangaç (Daire başkanı) İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Dairesi’nin Afet Risk Azaltma Çalışmaları’nı anlattı. Özge Kırlıoğlu (EgeŞehir A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı) “Halk Konut Modeli” hakkında bilgi verdi. Ardından; Türkiye’de ahşap kullanımı ve projelendirilmesi üzerine Murat Morel, (Project Field Coordinator, UNDP) “Türkiye’de Düşük Maliyetli Enerji Verimli Ahşap Binaların Teşvik Edilmesi Projesi”, Mehmet Akif Asmaz (Asmaz Ahşap) “Ülkemizden Ahşap Yapı Örnekleri” ve Himmet Erbay (Naswood) “Modern Ahşap Yapı Üretimimiz ve Örnekleri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.


Cristián Alfredo Wittig Grell, International Senior Consultant Reconstruction of Ukrainian Cities, International Advisory Board IRS, City of Irpin, Ukraine Director Thought Group Chile

Success Story of Chile


Necati Atıcı, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İnşaat Mühendisliği Açısından Yaşanan Depremlerin Değerlendirilmesi


Prof.Dr.Hasan Sözbilir, DEU, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

6 Şubat Depreminin Yer Bilimleri Açısından Anlamı ve Çıkarılması Gereken Dersler


Banu Dayangaç, Daire başkanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Dairesi Afet Risk Azaltma Çalışmaları


Özge Kırlıoğlu, EgeŞehir A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Halk Konut Modeli


Prof. Dr. Ahmet Türer, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Çok Katlı Ahşap Yapılar Yönetmeliği


Prof.Dr. Ario Ceccotti ,Italya - Albino Angeli, CEO of XLam Dolomiti

Ahşap Yapı Deneyim Aktarımı


Robert Jockwer, Associate Prof. Dr., Division of Structural Engineering, Chalmers, Sweden

Sweden Experience About Wooden Buildings


Murat Morel, Project Field Coordinator, UNDP

Türkiye’de Düşük Maliyetli Enerji Verimli Ahşap Binaların Teşvik Edilmesi Projesi


Mehmet Akif Asmaz, Asmaz Ahşap

Ülkemizden Ahşap Yapı Örnekleri


Himmet Erbay, Naswood

Modern Ahşap Yapı Üretimimiz ve Örnekleri


Sunumlarının ardından konuşmacılarımız katılımcıların sorularını yanıtladı.

•Konuşmacılarımızın değerli sunumlarının ardından 26 Nisan - 12 Mayıs 2023 tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde yer alan Mimar Cüneyt Kırdar’ın Kahramanmaraş depreminden 1 ay sonra deprem bölgesinde çektiği fotoğraflardan oluşan serginin 27 Nisan Perşembe Saat 18.00’de Cüneyt Kırdar’ın öncülüğünde açılışı gerçekleştirildi.


Deprem bölgesinde evlerini kaybetmiş vatandaşlarımızın barınma haklarını devam ettirebilmeleri için geçici barınaklara ihtiyaçları olduğu aşikardır. Farklı ülkelerdeki afetler incelendiğinde, böylesi büyük afetlerden sonra oluşturulan geçici barınma birimlerinin terk edilmesinin on yıllar aldığı görülmüştür. Her ne kadar depremden etkilenen bölgelerde çadır kentler ve konteyner kentler oluşturulmuş olsa da daha uzun yıllar hizmet edecek, yıllar içinde büyümeye ve belki de geçicilikten kalıcılığa geçecek birimlerin oluşturulmasına gerek vardır.


Geçici Barınma Yapı Tasarımı


•Etkinliğin son gününün amacı; düşük bütçeli, çevreci, kolay yapılabilen ve zaman içinde büyümeye imkân veren geçici barınma birimlerinin oluşturulmasına katkı koymaktır. Bu nedenle etkinliğin son gününde geçici barınmaya ilişkin bir tasarım maratonu gerçekleştirildi. Maratona İzmir'den ve deprem bölgesinden olmak üzere çeşitli üniversitelerden katılım sağlandı. Öğrenciler, çalışmalarının ardından sunumlarını gerçekleştirdi.Katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.