Kentsel Dönüşüm Komisyon Toplantısı, 21 Mayıs 2024

Kentsel Dönüşüm Komisyon Toplantısı, 21 Mayıs 2024

TARİH: 22 Mayıs 2024

Kentsel Dönüşüm Komisyon Toplantısı

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak ortak yürütülen Kentsel Dönüşüm Komisyonu, döneminin ilk toplantısını İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. İzmir ili özelinde planlanan ve devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına, disiplinler arası yaklaşımla yön verebilmeyi, karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmeyi hedefleyen komisyonun, çalışmalarına bu ortak görüşte devam etmesi kararlaştırılmıştır.