"İZMİR, YEREL SEÇİMLER VE TOPLUMCU BELEDİYECİLİK" SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ

"İZMİR, YEREL SEÇİMLER VE TOPLUMCU BELEDİYECİLİK" SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ

TARİH: 20 Aralık 2023

"İZMİR, YEREL SEÇİMLER VE TOPLUMCU BELEDİYECİLİK" SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ

17 Aralık Pazar günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, ODTÜ Ege Mezunlar Derneğive Mülkiyeliler Birliği ile "İzmir, Yerel Seçimler ve Toplumcu Belediyecilik" sempozyumu düzenledik.

Açılış konuşmalarını düzenleme kurulu adına Sosyolog Osman Gülmez, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şube Başkanı Dr. Nazlı Kayı ve ODTÜ Ege Mezunlar Derneği Başkanı Özgür Topaç yaptı. Oturum öncesi TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ve Şehir Plancısı Tayfun Kahraman'ın mesajları okundu.


"Toplumcu Belediyecilik ve siyasal mücadeleler" konulu ilk oturum TMMOB Yüksek Jeoloji Mühendisi Hulusi Karakaya oturum başkanlığında, Yazar Pertev Aksakal "Fatsa'nın öğrettikleri" başlığıyla sunum yaptı. Oturumda ikinci konuşmayı ise Gazeteci Gökmen Ulu gerçekleştirdi. Ulu, Dikili örneğini anlatarak, 'Osman Özgüven'in dönemindeki belediyeciliği ve uygulamaları' aktardı. Ardından, Siyaset Bilimci Dr. Turgay Gülpınar ise "1970'lerden Kalan Miras: İzmir Gültepe Deneyimi" başlığı altında Ankara Üniversitesi'ndeki teziyle sunum yaptı. Oturumun son konuşmacısı olan Araştırmacı Eğitmen Dilşat Aktaş, "Yeni Toplumsal Örgütlenme Modeli: Kentsel Dayanışma Ağları" başlığı altında yaptığı sunumunda, pandemide ve depremde oluşturulan platform, dayanışma ağları örneklerini aktardı.


"Toplumcu Kentsel Politikalar" başlığıyla gerçekleşen ikinci oturumun başkanlığını Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Kahraman yaptı. Oturumun ilk konuşmacısı Prof. Dr. Melek Göregenli "Kentsel Katılım, çoğulculuk ve depreme karşı kolektif dayanıklılık" sunumunu gerçekleştirdi. Göregenli’den sonra Yazar-İnsan hakları savunucusu Hacer Foggo "Yerel yönetimler ve yoksulluk politikaları" başlığında konuşma yaptı. Üçüncü konuşmacı Kalkınma İktisatçısı Nihat Uçukoğlu da 'yerelden kalkınma' konusunda konuştu. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Önalan, "Depreme dirençli kentler yaratmak" başlığında sunumunu gerçekleştirdi.


"Yeniden 'umut ve mücadele mekânları'" başlıklı son oturumun başkanlığını Sanatçı/Yazar Ercan Kesal'ın yaptı. Oturumun ilk sunumu ise Şehir Plancısı Dr. Engin Bozkurt gerçekleştirdi. Sonrasında, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, 'Fındıklı deneyimi'ni aktardı. Oturumun son konuşmacısı Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, 'Ovacık ve Tunceli hakkındaki tecrübeleri'ni paylaştı.


Oturumların sonunda ise forum düzenlendi. Forumun açılış konuşmasını Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Mithat Sancar yaptı. Forum, katılımcıların soru-cevap ve katkılarıyla son buldu.