Çeşme Turizm Alan Genişletme Ve Doğal Sit Kararının İptali Davalarındaki Gelişmeler Hakkında Bilgilendirme

Çeşme Turizm Alan Genişletme Ve Doğal Sit Kararının İptali Davalarındaki Gelişmeler Hakkında Bilgilendirme

TARİH: 05 Haziran 2023

BASIN AÇIKLAMASI: ÇEŞME TURİZM ALAN GENİŞLETME VE DOĞAL SİT KARARININ İPTALİ DAVALARINDAKİ GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

05 Haziran Pazartesi saat 11.00’de Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde davacılar (TMMOB, İzmir Barosu, Tabip Odası, Egeçep, 105 Sivil Vatandaş, Batı Urla Köyleri Çevre Koruma ve Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği, Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Güzelleştirme ve Koruma Derneği, Doğa Derneği, Sualtı Araştırmaları Derneği) tarafından “Çeşme Turizm Alan Genişletme Ve Doğal Sit Kararının İptali Davalarındaki Gelişmeler Hakkında Bilgilendirme” üzerine basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Üyelerimizin bilgisine sunarız.