Bilgilendirme: Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS)

Bilgilendirme: Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS)

TARİH: 19 Mart 2024

Bilgilendirme: Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS)


22 Şubat 2024 Perşembe günü 32468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNKAPSAMINDA DENETİMİ YÜRÜTÜLEN YAPILARA AİT TAZE BETONDAN NUMUNE ALINMASI,DENEYLERİNİN YAPILMASI, RAPORLANMASI SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİNEDAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”te yer alan 

“(4) Beton dökümü sırasında (Ek ibare:RG-22/2/2024-32468) şantiye şefi ile ilgili denetim elemanı şantiye mahallinde bulunur ve numuneler (Ek ibare:RG-22/2/2024-32468) şantiye şefi ile ilgili denetim elemanı huzurunda deneyi yapacak laboratuvar personeli tarafından alınır. Şantiye mahallinde (Ek ibare:RG-22/2/2024-32468) şantiye şefi ile ilgili denetim elemanınca EBİS mobil yazılımı üzerinden beton dökümünün ve numune alımının kendi huzurunda gerçekleştiğine yönelik onay işlemi gerçekleştirilir.”

maddesine ilişkin Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) Şantiye Şefi Şahit Modülü Kullanım İşlemleri hakkında bilgilendirme tarafınıza sunulmuştur.