ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI EĞİTİMİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI EĞİTİMİ

EĞİTİM BAŞLANGIÇ TARİHİ: 21 Mayıs 2021

EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ: 24 Mayıs 2021

EĞİTİM SAATİ: 8

EĞİTİM ÜCRETİ: ₺ 600.00

EĞİTMEN: Mimar

Değerli Meslektaşlarımız;

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereğince zorunlu kılınan Enerji Kimlik Belgesi’ni düzenleme yetkisi veren “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı” sertifika programı çevrim içi eğitimi Şubemiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili detayları bilginize sunarız.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI

Çevrim içi Sertifika Programı

Tarih: 21-22-23-24 Mayıs 2021

Kontenjan: 25 Kişi (Kontenjan aşıldığı taktirde yapılan ödemeler iade edilecektir.)

Eğitimler çevrim içi düzende Zoom Programı aracılığı ile gerçekleştirilecektir.


AMAÇ

Eğitimin amacı; 2007 yılında çıkarılan “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetki ile “Enerji Kimlik Belgesi (EKB)” düzenlenmesi için, mevzuatta belirtilen koşullara uygun mimarlara “EKB Uzmanlığı” sertifikasının verilmesidir.

İÇERİK VE PROGRAM

Eğitim ilk üç gün 09:30 - 17:30 arasında olup, Pazartesi günü ise eğitim ve sınav 09:30 - 14:00 arasında gerçekleşecektir ( Başlama saatinden 30 dakika önce oturuma bağlanılması gerekmektedir.). Sınav, 4. gün online olarak gerçekleşecektir.

Tüm günler %100 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Şube personeli, eğitim esnasında ara ara ekran görüntüsü alarak, yoklama alacaktır. Bunun için, katılımcıların bağlandıkları bilgisayarın kamerası olmalı, kamera açılması istendiğinde mutlaka açılmadır.

1. Enerji Tüketimleri ve Enerji Verimliliği

2. İlgili Mevzuatlar

a) 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

b) Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

c) Denetleme ve Ceza Yönetmeliği

3. Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemleri

a) Bina Tipleri

b) Bina Geometrisi

c) Isıl Zonlar

d) Isı Geçişleri

e) İç Kazançlar

f) Aydınlatma Enerjisi Gereksinimlerinin ve Tüketimlerinin Hesaplanması

g) Mekanik Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri İçin Enerji İhtiyacı ve Tüketimlerinin Hesaplanması

h) Sıcak Su Sistemi

i) Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemi

j) Referans Bina ve Enerji Sınıfı

4. BEP-İS İşletim Sisteminin Tanıtımı

5. BEP-BUY Yazılımı Kullanılarak Örnek Binanın EKB düzenlenmesi (UYGULAMA)

6. SINAV

EKB UZMANLIĞI EĞİTİMİ HAKKINDA

SMGM kapsamında düzenlenen eğitim katılımcıları; “MO SMGM 2021 Yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”, “B.2021 Yılı SMG Uygulamaları” maddesi gereğince; mimar ise Mimarlar Odası’na, mühendis ise ilgili meslek Odasına üye olmalı ve geçmiş dönemlere yönelik olarak aidat borcu bulunmamalıdır.

EKB düzenleme yetkisi olan meslek grupları; mimar, elektrik mühendisi, elektronik/elektronik haberleşme mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, inşaat mühendisi ve makine mühendisleridir.

“EKB Uzmanlığı” eğitimini daha önce alan katılımcılar, bu eğitimi 10 yıllık yetki süresi içinde yeniden almamalıdır. EKB Uzmanlığı yetkisi iptal edilmiş kişiler tekrar yetkilendirme eğitimine katılamazlar.

2011-2017 yılları arasında EKB Uzmanı yetkisi alan kişiler EKB Uzmanlığı güncelleme eğitimi için tek günlük “BEP-TR 2 ORYANTASYON” eğitimi almalıdır. Bu eğitim için şubenize ayrıca talepte bulunmanız gerekmektedir.


KAYIT İÇİN GEREKENLER

Kayıt için aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak “EKB Uzmanlığı Eğitimi Başvuru” konulu bir mail ile info@izmimod.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.İmza istenen form ve belgelerin imzalı şekilde taranmış hallerinin gönderilmesi gerekmektedir.

- EKB Uzmanı Kayıt Formu (EK 4) - Belge için tıklayınız

- EKB Uzman Katılımcı Bilgileri Tablosu (EK 6) – Belge için tıklayınız

- Oda Kimlik Kartı Fotokopisi (Mühendisler için)

- Oda Üyeliği bildirim Belgesi (Mühendisler için) (EK 4-A) – Belge için tıklayınız

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü-arkalı)

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Kayıtlı bulunulan Oda tarafından “Dosyasındaki Örneğine Uygundur” ibaresi yazılmalı ve kaşelenmiş olmalıdır.)

- Mimarlardan “Büro Tescil Belgesi”, mühendislerden ise “SMM belgesi” istenmektedir. Bu belge, eğitimin yapılacağı yıl içinde alınmış ve kayıtlı bulunulan Oda tarafından “Aslı Gibidir” ibaresi ile onaylanmış/kaşelenmiş olmalıdır. (BTB sahibi olmayan mimarlar ve SMM sahibi olmayan mühendisler eğitime katılabilmektedir, ancak “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”] esasları kapsamında yetkilendirme ve sertifika alamamakta; ileride bu belgenin tamamlanması halinde sertifika başvurusunda bulunabilmeleri için hakları korunmaktadır.)

- Vergi Levhası (SMM belgesinden bulunan firmanın vergi levhası olmalıdır.)

- Vesikalık Fotoğraf

- 600 TL Kayıt Ücreti - Dekontu (Kayıt ücretinin aşağıdaki hesap bilgileri üzerinden şubemizin hesabına yatırılması gerekmektedir.) İş Bankası - Alsancak Şubesi TR 40 0006 4000 0013 4010 0094 55 Alıcı İsmi : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği"


EĞİTİM ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Eğitim sırasında kullanılmak üzere katılımcıların bilgisayarlarında Zoom Programı, Eğitim Materyalleri’nin açılması için PDF okuyucu program bulunmalı ve BEP_BUY yazılımı Windows işletim sistem için Netframework’un en güncel versiyonlarının yüklü olması gerekmektedir.(İlgili programın çalışabilmesi için bilgisayarda Windows İşletim Sistemi bulunması gerekmektedir.)

• Eğitim gününden önce kullanacağınız bilgisayarın işletim sistemine uygun Zoom programını https://zoom.us/download bağlantısından indiriniz. Eğitime telefon aracılığı ile giriş yapılabilmesi için programın cihaza indirilmiş olması gerekmektedir.

• Eğitim oturumuna kayıt bağlantısı Şube sorumluları tarafından eğitimden bir gün önce SMS ve e-posta ile katılımcılara iletilir. Eğitim gününden önce Şube tarafından iletilen kayıt bağlantısına tıklayarak kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kaydınızın onaylanasının ardından eğitim oturumuna katılım için gerekli Zoom bağlantısı, kayıt sırasında belirtilen e-posta adresine iletilecektir. Toplantıya giriş, kayıt sırasında kullanılan e-mail adresinin bağlı olduğu Zoom hesabı ile yapılmalıdır. Gelen e-postada yer alan “Click here to join” yazısına tıklayarak eğitim oturumuna bağlanabilirsiniz. Bağlantılar kişiye özeldir. Kaydınızın onaylanmasının ardından, iletilen Zoom bağlantısına eğitim öncesinde tıklayarak uygulamanın doğru çalıştığını teyit ediniz.

• Eğitim saatinden 30 dakika önce eğitim oturumuna bağlanılması gerekmektedir. Eğitime giriş yaparken ad-soyad ve MO üyeleri için sicil numaranızı belirtmeyi unutmayınız. İlgili bilgileri düzenlemek için eğitim adresine giriş yaptıktan sonra görüntünüzün sağ üst köşesinde bulunan “…” simgesine tıklayarak “rename” butonuna basınız.

• Tüm katılımcılar eğitim süresince eğitmenler ve Şube SMG sorumlusu tarafından sessize alınır. Sorular eğitim süresince “chat” bölümünden iletilerek eğitim sonunda yanıtlanır.

• Eğitimde farklı saatlerde eğitmenler ve Şube SMG sorumluları tarafından ekran görüntüsü kaydedilerek yoklama alınır. Yoklama uyarısı geldikten sonra tüm katılımcıların kameralarını açması gerekmektedir.

• Eğitim Adresi ve Şifre eğitim süresince geçerli olacaktır. Bir değişiklik olur ise SMS ve e-posta ile bilgi verilecektir.

• Eğitim esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili Şube SMG sorumlusu tarafından belirtilen adrese e-posta gönderiniz.


Zoom programı nasıl çalışır?

• Eğitimden bir gün önce SMS ve e-posta ile gönderilen EĞİTİM ADRESİ‘ne tıklayınız.

• Gelen ekranda “Zoom uygulamasına izin ver” butonuna tıklayınız.

• Zoom programı kendiliğinden açılarak ekrana giriş şifresinin yazılabilmesi için kutucuk gelecektir. Kutucuğa gönderilen şifreyi giriniz.

• Mikrofon ve kamera testinden sonra eğitime giriş sağlayabilirsiniz.

UYARI: Eğitimde kullanılan tüm yazılı, görsel ve işitsel materyalin TMMOB Mimarlar Odası ve ilgili hak sahibinin izni olmaksızın kullanımı, kopyalanması, çoğaltılması, yaygınlaştırılması ve ticari amaçlı kullanımı yasaktır. Eğitim TMMOB Mimarlar Odası SMGM bilgisi ve izni dışında kayıt altına alınamaz, yaygınlaştırılamaz.


SINAVA GİRME VE SERTİFİKAYA HAK KAZANMA KOŞULLARI

Eğitim sonunda yapılacak sınava girebilmek için 24 saatlik eğitimin tamamına katılmak gerekmektedir. Sınav eğitimin son günü çevrim içi olarak yapılacaktır. Sınav bağlantısı eğitmenler tarafından Zoom programı aracılığı ile katılımcılara iletilecek, sınav süresi bitiminde sınava erişim kapatılacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almış olanlar EKB Uzmanı belgesi almaya hak kazanır. Sınavdan başarısız olanların eğitim aldığı yıl içerisinde bir kez daha sınava girme hakkı vardır.

EKB Uzmanı Kayıt Formu

Oda Üyeliği Bildirim Belgesi

EKB Uzman Katılımcı Bilgileri Tablosu

ÖN KAYIT FORMU

Giriş Captcha