Basın Açıklaması: Kültürpark

Basın Açıklaması: Kültürpark

TARİH: 26 Temmuz 2023

Kültürpark Basın Açıklaması

Kültürpark kapıları restorasyon çalışmaları sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1939 yılında Yüksek Mimar Ferruh Örel tarafından tasarlanmış ve yapımı aynı yılın Fuar açılışına yetiştirilmiş olan 9 Eylül Kapısının rekonstrüksiyona karar verilerek, yıkıldığına şahitlik ediyoruz.

Kentin en önemli meydanlarından olan 9 Eylül meydanını tanımlayan, Cumhuriyet dönemi yapısı olarak değerlendirdiğimiz yapı, kent ve kentli için çok değerlidir ve kent belleğinde yerini 1939’dan beri korumaktadır. Altı adet ayak üzerine oturtulmuş olan yapının ayakları merdiven kovası ve gişe işlevli olarak tasarlanmıştır; Kültürpark'ın diğer kapıları ile kıyaslandığında, iki katlı oluşu ile diğerlerinden ayrılmaktadır.

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlanması öncesinde yapılan Arama Konferansı ve Çalıştaylarda da, Plan hazırlık sürecinde de ilgili odalar ve Kültürpark Platformu olarak görüşlerimizi belirttiğimiz üzere Kentin hafıza mekanlarına yönelik müdahalelerin katılımcı bir karar süreci doğrultusunda alınması çok önemlidir.

Tüm kültürel mirasımızda olduğu gibi Modern mimarlık miraslarının da yıkılmadan korunması ve restore edilmesi esastır ve çok güçlü gerekçeler olmadığı zaman rekonstrüksiyona başvurulmamalıdır.

Kent belleğinde böyle önemli yeri olan yapıya yönelik yaklaşım ile Kültürpark'la ilgili aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine, inanıyoruz.

1. Ada Gazinosu ve Göl Gazinosu ile başlayan parçacı restorasyonlar ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yaslanmayan, katılımcı bir süreçle tartışılmadan yapılan müdahalenin gerekçe / yöntem ve sürecinin,

2. Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılmadan öğelerin ne şekilde korunacağı konusunda mutabakata varılmadan, Koruma Kurulunun yıkıma hangi gerekçe ve şartlar ile izin verdiğinin,

3. Yeniden yapım sürecinin ne zaman başlayıp ne zaman bitirileceğinin,

4. Kamuya ait olan bu alanda şimdiye kadar şeffaflığın neden göz ardı edildiğinin,

5. Yaklaşan İzmir Enternasyonel Fuarı ve benzeri kapsamlı etkinlikler için alınacak önlemlerin kamuoyu ile ivedilikle paylaşılmasını talep ediyoruz.

Kamuoyuna, Koruma Kuruluna ve İzmir Büyükşehir Belediyesine saygı ile duyururuz.


MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ

KÜLTÜRPARK PLATFORMU