Açık Çağrı: Akbelen

Açık Çağrı: Akbelen

TARİH: 26 Temmuz 2023

Çağrımızdır!

Küresel iklim krizinin tüm dünya nüfusunu olumsuz etkilediği, her geçen gün temiz su kaynaklarının azaldığı ve suya ulaşımın zorlaştığı günümüzde birçok dünya devleti; iklim krizi, karbon salınımı, kuraklık ve bunlarla sürdürülebilir mücadeleyi gündemlerinde üst sıralara taşırken; Akbelen’de orman alanlarının kömür madeni açılması amacı ile yok edilmesi kabul edilemez bir kötülük örneğidir, tüm sorumluları bu yanlıştan vazgeçmeye ve Anayasa’nın 56. Maddesi ile tanımlanan görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz!

Kamuoyuna sıklıkla devletten aldığı ihale ve imtiyazlarla gündeme gelen iki firmaya özelleştirilerek satılan termik santrallerin işletme sahalarına verilen izinler sonucu binlerce dönüm orman alanı ve tarım arazisi zarar görmüştür, şimdi de 720 dönümlük orman alanı yok edilmektedir. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan iklim krizini görmezden gelerek yürütülen bu akıl dışı süreç; bilim, teknik ve kamu yararı üzerinden izah edilemez bir boyuttadır. Son yıllarda çıkan orman yangınları ve yetersiz müdahale sonucu kaybedilen orman alanlarının tekrar yaşatılması, yeni felaketlerin önlenmesi ve orman alanlarının çoğaltılması devletin asli görevi iken, yine devletin kurumlarının sermaye grubunu gözeterek verdiği izinler sonucu tüm halkın ortak mirası ve geleceğe bırakmakla yükümlü olduğumuz orman alanları yok edilmektedir. Sadece dört yıllık kömür stoğu için binlerce yıldır yaşamını sürdüren ormanlara, tarım arazilerine, su havzalarına verilen zarar geleceğimizi tehlikeye atmaktadır.

Anayasa’nın 56. Maddesi "Herkes sağlıklı dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.’’ Bu maddede de belirtildiği üzere ormanları korumak, doğa ve halk sağlığını tehdit edecek düzenlemelerden vazgeçilmesi için çaba göstermek Devlet’in ve tüm halkın sorumluluğudur. Yapılan yanlıştan vazgeçilerek sadece Akbelen’de değil tüm ülke coğrafyasında doğa katliamlarına son verilmesi gerektiğini, ülke politikalarında sürdürülebilirlik ilkesinin benimsenmesinin günümüz koşullarında tercih değil zorunluluk olduğunun bilinci ile hareket edilmesi gerekliliğini tüm sorumlulara hatırlatır, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak gerekli her türlü mücadeleyi bugün olduğu gibi yarın da sürdüreceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız!

Tmmob Mimarlar Odası İzmir Şubesi

46. Dönem Yönetim Kurulu