CAN GÜNDÜZ
CAN GÜNDÜZ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI (11.03.2019 tarihinden itibaren)
44. DÖNEM ASİL ÜYELER

-